Thông báo nghỉ Lễ Quốc Khánh 2/9/2013

Công ty TNHH TM DV và KT SGC trân trọng thông báo về lịch nghỉ Lễ Quốc khánh 02/09 năm 2012 như sau: Thời gian nghỉ Lễ : ngày 02/09/2013 (thứ hai) Thời gian làm việc trở lại: ngày 03/09/2013 […]

xem thêm »