Bảng giá dịch vụ cộng thêm:

Hạng mục các chức năng Chi Phí (VNĐ) Ghi chú Thiết kế banner tĩnh 200.000 Thiết kế banner flash 500.000 Chi phí thiết kế banner giao động từ 200K – 500K.Tùy theo kích thước và mức độ phức tạp. Thiết […]

xem thêm »