Hai cách nhúng 1 video youtube hay Vimeo vao WP

Nhúng video vào Wordpress

Bạn làm như  sau: (xem hình dưới) Cách 1: Đây là các chèn video thông thường, khi kết thức video sẽ hiển thị các video “tiến cử” thuộc lĩnh vực đó. Mở đoạn film trên youtube mà bạn muốn sử dụng, sau […]

xem thêm »

Làm thế nào để có website?

Website của bạn sau khi được xây dựng, cần thường xuyên cập nhật thông tin để đảm bảo độ tươi mới của nó. Qua đó, khách hàng có thể thấy được tình hình phát triển của công ty bạn.

xem thêm »

Website mang lại lợi ích gì cho doanh nghiệp?

với các công nghệ và kỹ thuật hiện đại hiện nay thì Bạn hoàn toàn có thể tin tưởng rằng website chắc chắn là một phương tiện truyền thông tốt nhất để Bạn có thể thực hiện ý đồ quảng bá và tiếp thị một cách sinh động và hiệu quả nhất mà một phương tiện đơn lẻ khác không thể đáp ứng được.

xem thêm »

8 giai đoạn phát triển 1 website

Tên miền ( Domain name ) là một tên dễ nhớ để gán cho một địa chỉ trên internet, thí dụ: YAHOO.COM, EBAY.COM, VKCMS.COM, VNN.VN. Nó thay thế cho một dải những con số khó nhớ ( gọi là Internet Protocol numbers ).

xem thêm »

Lập trình web và các khái niệm

Cùng với sự phát triển của CNTT cũng như Internet, việc phát triển các ứng dụng trên một máy đơn cũng đã mang lại nhiều lợi ích và được áp dụng trong nhiều lĩnh vực của đời sống...

xem thêm »